Hlavní stránka / Náš tým

Lidé, kteří tvoří Malvínu ♥

Seznamte se se všemi našimi kolegy, kteří den co den vedou malé osobnosti k velkým úkolům! Personálně si vybíráme zkušené pedagožky a pedagogy, kteří rádi pracují s dětmi a kontinuálně se rozvíjí ze své vlastní iniciativy. Zajišťujeme jim pravidelné i nadstandardní školení a kurzy, řešení nestandardního chování navíc mohou konzultovat se speciální pedagožkou, případně supervizorem.

Školka Malvína Karlín

Domika Hájková ředitelka školky Malvína

Dominika Hájková
Ředitelka školky Malvína

Dominika to tu všechno řídí 🙂 Má na starosti především denní komunikaci s rodiči, tvorbu výukových plánů a celkový rozvoj školky. V Malvíně dlouhá léta pracovala jako pedagog, má vystudovanou Střední pedagogickou školu Beroun v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Kromě několika kurzů má za sebou kurz čtenářské pregramotnosti a kurz prevence syndromu vyhoření. 16 let se věnuje hře na klavír.

Lucie Bystroňová
Finanční manažerka

Šedá eminence celé školky – bez Lucie bychom nefungovali ani měsíc! 🙂 Většina rodičů ji zná jen přes maily či telefon, tak tady je alespoň na fotce. Určitě se s ní dostanete do kontaktu i vy, třeba při fakturaci v případě platby školného na půl roku nebo rok dopředu.

Kateřina Charvátová
Pedagog

Vzdělání: Vyšší Odborná Škola Evropská v Praze, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. ZUŠ Jana Hanuše, obor klavír. IT Step Academy, obor Počítačová grafika a design. Kurzy divadelní improvizace pro začátečníky i pokročilé. Kurz Pastel v Draw Planet. Kurz Animace v Aeroškole.

Profesní znalosti: Od roku 2016 zkušenosti s dětmi od 3 do 6 let z různých MŠ jako Pedagog. 2 roky Au-Pair v UK. 3 roky lektorka tance pro děti od 3 do 6 let, zkušenosti jako vedoucí z letních táborů pro děti 5 až 10 let.

Eva Fiury
Pedagog

Vzdělání: Střední pedagogická škola Salvadora Allendeho, Praha 6, obor Učitelství v MŠ

Profesní zkušenosti: Práce učitelky v mateřských školách v Praze, práce chůvy v dětské skupině Jahoda, z.s., hlídání dětí v rodinách

Daniela Nicoletta
Pedagog

Vzdělání: Sřední pedagogicka škola v Itálii

Profesní zkušenosti: Učitelka ECO ART s 12 lety zkušeností v mezinárodních školkách Montessori a ABC academy preschool. Daniela má respekt k přírodě a své znalosti se snaží předat dětem kreativním způsobem.

Blanka Nováková
Pedagog

Vzdělání: Studium bakalářského studijního oboru Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě Univerity Karlovy. V rámci studia specializace hudební výchova, zakončena SZZ. Studium navazujícího magisterského programu, rovněž na Pedf UK v oboru Pedagogika předškolního věku se specializací Managment školství, také zakončeno SZZ.

Profesní znalosti: Během studií na vysoké škole plnění odborných praxí v mateřských školách. Zkušenosti z fakultních mateřských škol, státních škol, ale i soukromých alternativních mateřských škol (Waldorfská, Montessori, Reggio pedagogika)

Jana Trang Le
Pedagog

Vzdělání: Gymnázium Olomouc – Hejčín. Kurz asistent pedagoga, kurz dvojjazyčného asistenta pedagoga, kurz interkulturní pracovník.

Profesní znalosti: Doučovatelka anglického a českého jazyka. Lektorka zájmových kroužků. Praxe v MŠ Mezy domy. Praxe na ZŠ Květnového vítězství. Adaptační koordinátorka pro žáky s OMJ na ZŠ. Asistentka lektorky v intenzivním kurzu češtiny pro přeškoláky s OMJ. Lektorka volnočasového klubu pro děti s OMJ. Interkulturní pracovnice s jazykovou kombinací čeština – vietnamština v InBázi.

Eva Urbanová
Chůva

Vzdělání: Gymnázium a střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, Česká zemědělská univerzita v Praze, obor Územní a technická správní služba, probíhající kurz chůvy.

Profesní znalosti: Asistentka pedagoga v mezinárodní školce v Praze, aupair v zahraničí (Itálie a Francie).

Dana Damborská
Dvojjazyčný asistent pedagoga

Vzdělání: Vyšší odborná škola sociálně právní, obor sociální pracovník, studium španělštiny na Universidad Católica Quito.

Profesní znalosti: Průvodce pro španělsky mluvící turisty v Praze, Nicaragua – dobrovolnická činnost pro děti z ulice, Diakonie – volnočasové aktivity pro děti.

Karolína Lubasová
Asistent pegagoga

Vzdělání: Střední škola – obor administrativní pracovník, studium angličtiny, kurz pracovníka v sociálních službách a pracovník v sociálních službách pro předškolní pedagogiku, kurz asistenta pedagoga.

Profesní znalosti: Práce chůvy v dětské skupině MŠ Jahoda, práce chůvy v mezinárodních jeslích.

Olga Hakenová
Hospodářka

S Olgou se rodiče moc nesetkávají, o to více ji vídají všechny děti a doslova ji milují 🙂 Olga jim totiž připravuje svačinky a vydává naše proslulé obědy. Stará se také o celkový chod školky a pomáhá vše udržovat v perfektním stavu.

Bára Smetanová
Výpomoc v Malvíně

Vzdělání: Sociální činnosti – pečovatelství.

Profesní znalosti: Barunce pomáháme se začleněním do běžného života. V Malvíně nám pomáhá s drobným úklidem nebo třeba chystáním ložního prádla. Má zkušenosti s prací v kuchyni, pracovala jako výpomoc v MŠ, kdy pomáhala s přípravou venkovních aktivit.

Jesle Malvína Karlín

Nela Tomancová
Manažerka jeslí Malvína

Vzdělání: Palackého univerzita v Olomouci, obor archeologie-historie. Pedagogické minimum pro střední školy v oboru historie, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Profesní znalosti: Vedoucí na dětském pohádkovém táboře pro rodiče s dětmi. Výuka dějepisu při praxi na olomouckém gymnáziu Hejčín a zlínském gymnáziu Lesní čtvrť. Tříletá praxe v jeslích, zástupce ředitele v MŠ Malvína.

Nikola Stružinská
Pečovatelka

Vzdělání: Střední škola řemesel a služeb, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Profesní znalosti: Chůva v MŠ Rákosníček se 7 letou zkušeností. Trenérka sportovního aerobiku a jógy.

Sandra Marešová
Pečovatelka

Vzdělání: Střední zdravotnická škola v Plzni.

Profesní znalosti: Praxe v kojeneckém ústavu Na Chmelnicích a dětském oddělení FN Plzeň. Hlídání dětí v rodinách.

Magdalena Černošková
Pečovatelka

Vzdělání: Střední zdravotnická škola Vsetín – obor praktická sestra.

Profesní znalosti: Dětské oddělení Vsetínské nemocnice, zdravotník na školách v přírodě a táborech, hlídání dětí v rodinách.

Externí spolupracovníci

Pauline-Saint Čabrada
Certifikovaný Sleep Coach

Posláním certifikovaného Sleeping Coach® je pomáhat dětem (0 až 6 let) osvojit si kvalitní spánek a odpočinek, který si zaslouží a potřebují k jejich růstu, postupným, něžným a prověřeným přístupem.

Nikdy nenecháme vaše dítě křičet, ale postupně ho doprovázíme, aby se naučilo dovednosti samostatně usnout. Pauline s vámi bude spolupracovat na vytvoření individuálního, spánkového plánu, který se bude zabývat věkem, zdravím a temperamentem vašeho dítěte, životním stylem rodičů a související dynamikou rodiny.

David Dvořák, logoped Malvína

David Dvořák
Logoped

David dlouhá léta působil jako vedoucí na táborech a soustředěních, až se nakonec rozhodl dodělat pedagogické vzdělání doplněné o Speciální pedagogiku na Ped UK se zaměřením na logopedii. Má zkušenosti s dětmi a žáky všech věkových kategorií a pracuje i s dospělými. Je skvělé, že nám pomůže odstranit vady řeči už v nejútlejším věku.

Alena Kozlerová
Speciální pedagog

Alena je zde vždy, když nastane nějaký výraznější problém vyžadující zvláštní péči. Zajišťuje podporu žáků s obtížemi v oblasti kognitivních funkcí, etopedickou podporu a diagnostiku při nestandardním chování.

Radí také rodičům v oblasti prevence a reedukace, v našem případě hlavně poruchy motorických funkcí. Nabízí i rodinné poradenství a krizovou intervenci. Spolupracuje především online a diskutuje se všemi našimi pečovateli a pedagogickým pracovníky školky a jeslí, takže máme chování dětí a jejich vývoj neustále pod dohledem. Konzultace lze v případě nutnosti samozřejmě domluvit i individuálně.