Hlavní stránka / Náš tým

Lidé, kteří tvoří Malvínu ♥

Seznamte se se všemi našimi kolegy, kteří den co den vedou malé osobnosti k velkým úkolům! Personálně si vybíráme zkušené pedagožky a pedagogy, kteří rádi pracují s dětmi a kontinuálně se rozvíjí ze své vlastní iniciativy. Zajišťujeme jim pravidelné i nadstandardní školení a kurzy, řešení nestandardního chování navíc mohou konzultovat se speciální pedagožkou, případně supervizorem.

Školka Malvína Karlín

Domika Hájková ředitelka školky Malvína

Dominika Hájková
Ředitelka školky Malvína

Dominika to tu všechno řídí 🙂 Má na starosti především denní komunikaci s rodiči, tvorbu výukových plánů a celkový rozvoj školky. V Malvíně dlouhá léta pracovala jako pedagog, má vystudovanou Střední pedagogickou školu Beroun v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Kromě několika kurzů má za sebou kurz čtenářské pregramotnosti a kurz prevence syndromu vyhoření. 16 let se věnuje hře na klavír.

Lucie Honcová
Manažerka kanceláře

Aby se naše paní ředitelka mohla soustředit jen na strategii a rozvoj Malvíny, veškerou běžnou agendu zajišťuje Lucie. Má střední ekonomickou školu v oboru management podnikatele a kurz obchodního managera. Od roku 2016 má v rámci podnikání zkušenosti s vedením dětských skupin a pořádáním dětských táborů.

Lucie Bystroňová
Finanční manažerka

Šedá eminence celé školky – bez Lucie bychom nefungovali ani měsíc! 🙂 Většina rodičů ji zná jen přes maily či telefon, tak tady je alespoň na fotce. Určitě se s ní dostanete do kontaktu i vy, třeba při fakturaci v případě platby školného na půl roku nebo rok dopředu.

Kateřina Charvátová
Pedagog ve školkové třídě 3-4,5 roku

Vzdělání: Vyšší Odborná Škola Evropská v Praze, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. ZUŠ Jana Hanuše, obor klavír. IT Step Academy, obor Počítačová grafika a design. Kurzy divadelní improvizace pro začátečníky i pokročilé. Kurz Pastel v Draw Planet. Kurz Animace v Aeroškole.

Profesní znalosti: Od roku 2016 zkušenosti s dětmi od 3 do 6 let z různých MŠ jako Pedagog. 2 roky Au-Pair v UK. 3 roky lektorka tance pro děti od 3 do 6 let, zkušenosti jako vedoucí z letních táborů pro děti 5 až 10 let.

Eva Fiury
Pedagog v miniškolce 2-3 roky

Vzdělání: Střední pedagogická škola Salvadora Allendeho, Praha 6, obor Učitelství v MŠ

Profesní zkušenosti: Práce učitelky v mateřských školách v Praze, práce chůvy v dětské skupině Jahoda, z.s., hlídání dětí v rodinách

Daniela Nicoletta
Asistent v miniškolce 2-3 roky

Vzdělání: Sřední pedagogicka škola v Itálii

Profesní zkušenosti: Učitelka ECO ART s 12 lety zkušeností v mezinárodních školkách Montessori a ABC academy preschool. Daniela má respekt k přírodě a své znalosti se snaží předat dětem kreativním způsobem.

Jana Trang Le
Dvojjazyčný asistent pedagoga

Vzdělání: Gymnázium Olomouc – Hejčín. Kurz asistent pedagoga, kurz dvojjazyčného asistenta pedagoga, kurz interkulturní pracovník.

Profesní znalosti: Doučovatelka anglického a českého jazyka. Lektorka zájmových kroužků. Praxe v MŠ Mezy domy. Praxe na ZŠ Květnového vítězství. Adaptační koordinátorka pro žáky s OMJ na ZŠ. Asistentka lektorky v intenzivním kurzu češtiny pro přeškoláky s OMJ. Lektorka volnočasového klubu pro děti s OMJ. Interkulturní pracovnice s jazykovou kombinací čeština – vietnamština v InBázi.

Marie Dulíková
Pedagog v předškolní třídě 4,5-6 let

Vzdělání: Střední pedagogická škola Litoměřice – obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Studium anglického jazyka v zahraničí.

Profesní znalosti: Dva roky práce v mateřské škole. Během studia vedoucí na dětských táborech. Po studiu chůva v Anglii a dva a půl roku studium a práce s dětmi v Americe.

Dana Damborská
Asistent pedagoga

Vzdělání: Vyšší odborná škola sociálně právní, obor sociální pracovník, studium španělštiny na Universidad Católica Quito.

Profesní znalosti: Průvodce pro španělsky mluvící turisty v Praze, Nicaragua – dobrovolnická činnost pro děti z ulice, Diakonie – volnočasové aktivity pro děti.

Olga Hakenová
Hospodářka

S Olgou se rodiče moc nesetkávají, o to více ji vídají všechny děti a doslova ji milují 🙂 Olga jim totiž připravuje svačinky a vydává naše proslulé obědy. Stará se také o celkový chod školky a pomáhá vše udržovat v perfektním stavu.

Jesle Malvína Karlín

Nela Tomancová
Manažerka jeslí Malvína

Vzdělání: Palackého univerzita v Olomouci, obor archeologie-historie. Pedagogické minimum pro střední školy v oboru historie, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Profesní znalosti: Vedoucí na dětském pohádkovém táboře pro rodiče s dětmi. Výuka dějepisu při praxi na olomouckém gymnáziu Hejčín a zlínském gymnáziu Lesní čtvrť. Tříletá praxe v jeslích, zástupce ředitele v MŠ Malvína.

Michaela Mádlová
Pečovatelka v jeslích do 2 let

Vzdělání: Západočeská univerzita v Plzni, Cizí jazyky pro komerční praxi. Univerzita Palackého v Olomouci, Odborná francouzština pro hospodářskou praxi. L’Université de Perpignan via Domitia, studijní stáž Erasmus. Kurz Mindset Coaching. Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Profesní znalosti: Au pair Francie. Organizace táborových her na letních soustředěních. Individuální výuka dětí – anglický jazyk. Pečovatelka v jeslích Malvína.

Romana Zlesáková
Pečovatelka v jeslích do 2 let

Vzdělání: Gymnázium Litoměřická. Státní jazyková zkouška z anglického a španělského jazyka, aktivní portugalština. Chůva pro děti do zahájení
povinné školní docházky. Probíhající studium na VOŠ pedagogické, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Profesní znalosti: Hlídání dětí v rodinách. Praxe v MŠ Studánka a v MŠ Visionary, maminka dvou dětí 🙂

Externí spolupracovníci

Pauline – Saint Čabrada
Certifikovaný Sleep Coach

Posláním certifikovaného Sleeping Coach® je pomáhat dětem (0 až 6 let) osvojit si kvalitní spánek a odpočinek, který si zaslouží a potřebují k jejich růstu, postupným, něžným a prověřeným přístupem.

Nikdy nenecháme vaše dítě křičet, ale postupně ho doprovázíme, aby se naučilo dovednosti samostatně usnout. Pauline s vámi bude spolupracovat na vytvoření individuálního, spánkového plánu, který se bude zabývat věkem, zdravím a temperamentem vašeho dítěte, životním stylem rodičů a související dynamikou rodiny.

Zuzana Mudrová
Speciální pedagožka

Zuzana je tu vždy, když nastane nějaký výraznější problém vyžadující zvláštní péči. Zajišťuje podporu žáků s obtížemi v oblasti kognitivních funkcí, etopedickou podporu a diagnostiku při nestandartním chování.

Radí také rodičům v oblasti prevence a reedukace, v našem případě hlavně při poruchách motorických funkcí. Nabízí také rodinné poradenství a krizovou intervenci. Navštěvuje nás jednou týdně a je k dispozici našemu týmu i případným individuálním konzultacím s rodiči.

Zuzana vystudovala speciální pedagogiku – učitelství, SZZ z předmětů Tyflopedie, Surdopedie a Praktické činnosti (Ergoterapie). Další postgraduální vzdělání: Speciální pedagogika se zaměřením na mobilitu osob se zrakovým postižením, Speciální pedagogika se zaměřením na podporu zrakového vnímání. Jiné vzdělání (kurzy): Problematika integrace dítěte s poruchou autistického spektra, Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, Zdravotník zotavovacích akcí, Základní neodkladná resuscitace a první pomoc dětí a dospělých.