Hlavní stránka / Projekty EU

Projekty EU

Bez této podpory bychom to nezvládli, děkujeme

Digitalizujeme školu

Zobrazit / stáhnout [PDF]

Přírodní zahrada v MŠ Malvína – Futurama

Za podporu realizace děkujeme Ministerstvu životního prostředí www.mzp.cz a Státnímu fondu životního prostředí www.sfzp.cz

Zobrazit / stáhnout [PDF]

Projekt Inkluze

Dne 20.10.2022 se uskutečnilo Odborně tematické setkání s rodiči za přítomnosti odborníka – Tereza Stratilová. Hlavním tématem setkání bylo Vývojové setkání dětí do 6 let komunitní aktivity školy, interkulturní, globální a rozvojové vzdělávání.
Setkání se uskutečnilo v rámci realizace projektu Podpora inkluze v mateřské škole MALVÍNA II., registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001629.

Dne 10.11. 2022 se uskutečnilo Odborně tematické setkání s rodiči za přítomnosti odborníka – Tereza Stratilová, v anglickém jazyce. Hlavním tématem setkání bylo zvykání si na nové prostředí – setkání pro rodiče cizí národnosti.
Setkání se uskutečnilo v rámci realizace projektu Podpora inkluze v mateřské škole MALVÍNA II., registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001629.

Šablony OP JAK pro MŠ MALVÍNA I.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Zobrazit / stáhnout [PDF]