Hlavní stránka / Předškoláci

Těšili jste se do 1. třídy?

Většina z nás ano! Děti milují poznávání nových věcí, těší se na první aktovku i nové zážitky. I přes to pro ně může být přechod ze školky do školy stresující – musí se vyrovnat s novými pravidly i neznámými tvářemi okolo nich.

My je na tento velký životní krok připravíme v sehraném týmu 2 paní učitelek a 1 asistentka. Jak to děláme?

Pevné základy na celý život

Předně je učíme trpělivosti, aby si dokázaly třeba vyslechnout zadání úkolu až do konce a nebyly pak nešťastné, že mají hotovou jen půlku. Učíme je také soustředěnosti na daný úkol, což zrovna v dnešní době chytrých telefonů a neustálého těkání mezi činnostmi dělá problémy i dospělým.

Třetím pilířem je ukázat dětem schopnost dokončit zadaný úkol. Že něco dokončit nejde? A co to zkusit jinak? Jsme s nimi a pomáháme jim zvládnout všechny emoce při hledání cesty. Probouzíme v nich kreativní řešení problému, schopnost přizpůsobit se a nepociťovat zbytečný stres.

Samostatnost i práce v týmu

Dětem ukazujeme možnosti – na řešení pak už přichází samy a zcela přirozeně se rozvíjí. Používáme hry a zábavné úkoly, díky kterým pracují samostatně i ve skupince dětí, a učí se tak komunikovat, vyjadřovat své pocity a vnímat potřeby ostatních.

Koncem školního roku tak od nás odchází osobnosti schopné říci si vlastní názor i přijmout rozhodnutí učitelky či většiny kolektivu. Žádné vztekání, žádné bouřlivé emoce.

Hodně jim to pomůže při pochopení pravidel v prvním roce jejich docházky do školy, a veškerou energii pak mohou věnovat jen tomu podstatnému – učení se a poznávání.

KDO JE KDO

Paní učitelky

Každou třídu vedou dvě vystudované a především zkušené pedagožky, které mají za úkol připravit děti na první třídu formou her i náročnějších úkolů. Rozvíjí jejich emoční stránku, motoriku i socializaci ve skupině. K dětem jsou mimořádně přátelské, ale zároveň jim ukazují pravidla, se kterými se budou setkávat po zbytek života.

Asistent pedagoga

Je pomocník našich šikovných pedagogů, který se významnou měrou podílí na vzdělávacím procesu. Je vždy nablízku a pomáhá se všemi drobnostmi denního života. Pracuje na základě pokynů učitelek, pomáhá dětem se speciálními vzdělávacími potřebami tak i s dětem nadaným.

Dvojjazyčný asistent

V celé školce máme mnoho dětí s odlišným mateřským jazykem, které ovládají češtinu na různých úrovních, nebo dokonce vůbec. Proto jsme vytvořili funkci dvojjazyčného asistenta, který pomáhá, aby se dítě necítilo osamělé nebo dezorientované. Mluví přímo jazykem dítěte, nebo zajišťuje porozumění jinou formou – třeba pomocí komunikačních kartiček.

Denní program třídy

Denní program vypadá pro všechny třídy podobně, ale samozřejmě se velmi liší v komplexnosti a náročnosti všech úkolů vzhledem k věku.

Denní doba

Co děti čeká?

08:00 – 08:50

Příchod dětí, volná hra, individuální činnosti pro rozvoj dítěte, didaktické hry, grafomotorika, rozvoj smyslového vnímání, jemné i hrubé motoriky, prosociální chování, vyjadřování, slovní zásoba, vnímání rytmiky, procvičování paměti a logického myšlení, úchopových schopností a koordinace pohybu

9:00 – 09:30

Pitný režim, pohybové činnosti, komunitní kruh, logopedická, hlasová a dechová rozcvička

9:30 – 10:00

Dopolední svačina, hygiena

10:00 – 10:30

Vzdělávací činnost zaměřená na předškolní přípravu

10:30 – 12:30

Pobyt venku

12:30 – 13:00

Oběd, hygiena

13:00 – 13:30

Konec dopolední docházky

13:00 – 14:45

Odpočinek, spánek

14:45 – 15:15

Odpolední svačina, hygiena

15:15 – 16:00

Odpolední program dle rozvrhu, konec celodenní docházky

16:00 – 18:00

Volná hra, konec celodenní docházky Plus