Hlavní stránka / Miniškolka

První krůčky do neznámého světa

Když opomeneme jesličky, které najdete v druhé budově, je toto třída našich nejmenších

Děti se v tomto věku často doposud setkávaly hlavně s rodiči, sourozenci a několika kamarády, takže je pro ně příchod do školky s tolika lidmi velká věc. Naším úkolem je z toho udělat krásný zážitek – zanechat jim vzpomínky, které je pozitivně ovlivní na celý život. Vůbec nejdůležitější je navodit pocit bezpečí a lásky, aby si mohly bez obav hrát a nepřepadal je stesk po rodičích.

Proto jim věnujeme zvýšenou pozornost a přiřazujeme k této třídě hned několik pedagogů: dvě zkušené paní učitelky a chůvu.

Čas vyplňujeme nejen hraním si, ale i postupným učením základních hygienických návyků a společenských pravidel. Třeba hezky pozdravit 🙂 Jen tak mezi námi: děti v této třídě jsou ohromně roztomilé a učenlivé. Vždy jsme pyšní, jak velké pokroky každý měsíc dělají. Jsou to naše sluníčka!

Detailní medailonky našich pedagogů najdete na této stránce, takže jen shrňme to nejdůležitější:

  • pro tuto třídu vždy vybíráme učitelky s dlouhou praxí, zpravidla mladé babičky, ke kterým takto malé děti dokážou rychle získat důvěru
  • k ruce mají jako i všechny další třídy dvojjazyčného asistenta – díky němu se české děti dostávají do kontaktu s angličtinou a děti z jiných zemí naopak s češtinou, což je dobrá příprava pro přechod do dalších tříd školky
  • paní učitelky mají k ruce chůvu, která dohlíží nad bezpečností a díky odstupu, kdy se nemusí soustředit na řízení programu, dokáže včas rozpoznat, že některé z dětí třeba zrovna teď potřebuje konejšit a povzbudit!

KDO JE KDO

Paní učitelky

Každou třídu vedou dvě vystudované a především zkušené pedagožky, které mají za úkol připravit děti na první třídu formou her i náročnějších úkolů. Rozvíjí jejich emoční stránku, motoriku i socializaci ve skupině. K dětem jsou mimořádně přátelské, ale zároveň jim ukazují pravidla, se kterými se budou setkávat po zbytek života.

Chůvy

Ve vyšších třídách mají pedagožky k ruce asistenta, který dětem pomáhá s běžnými úkony a zajišťuje, aby při nějaké lapálii nezůstávaly pozadu. V této třídě jsou dvě chůvy, které mají velmi podobnou náplň práce, ale zároveň více řeší emoční stránku – děti v tomto věku zažívají mnoho nových pocitů, a potřebují často povzbudit, obejmout a dodat pocit bezpečí.

Dvojjazyčný asistent

V celé školce máme mnoho dětí s odlišným mateřským jazykem, které ovládají češtinu na různých úrovních, nebo dokonce vůbec. Proto jsme vytvořili funkci dvojjazyčného asistenta, který pomáhá, aby se dítě necítilo osamělé nebo dezorientované. Mluví přímo jazykem dítěte, nebo zajišťuje porozumění jinou formou – třeba pomocí komunikačních kartiček.

A JEŠTĚ DENNÍ PROGRAM

Denní program vypadá pro všechny třídy podobně, ale samozřejmě se velmi liší v komplexnosti a náročnosti všech úkolů vzhledem k věku.

Denní doba

Co děti čeká?

08:00 – 08:50

Příchod dětí, volná hra, individuální činnosti pro rozvoj dítěte, didaktické hry, grafomotorika, rozvoj smyslového vnímání, jemné i hrubé motoriky, prosociální chování, vyjadřování, slovní zásoba, vnímání rytmiky, procvičování paměti a logického myšlení, úchopových schopností a koordinace pohybu

9:00 – 09:30

Pitný režim, pohybové činnosti, komunitní kruh, logopedická, hlasová a dechová rozcvička

9:30 – 10:00

Dopolední svačina, hygiena

10:00 – 10:30

Vzdělávací činnost zaměřená na předškolní přípravu

10:30 – 12:30

Pobyt venku

12:30 – 13:00

Oběd, hygiena

13:00 – 13:30

Konec dopolední docházky

13:00 – 14:45

Odpočinek, spánek

14:45 – 15:15

Odpolední svačina, hygiena

15:15 – 16:00

Odpolední program dle rozvrhu, konec celodenní docházky

16:00 – 18:00

Volná hra, konec celodenní docházky Plus