Hlavní stránka / Jesličky

Láska, něha i první pravidla

Zatímco program školky jede jako po kolejích, protože starší děti už umí udržet pozornost a verbálně komunikovat, jesličky jsou úplně jiný vesmír. Ve věku 9 měsíců až 2 let nasávají stovky úplně neznámých podnětů, všechno je pro ně nové a teprve poznávají nejrůznější situace a emoce. Radost i vztek, přijetí a odmítnutí, lásku i první velké křivdy 🙂

Tety, tedy profesionálně školené chůvy, proto dodržují hlavně základní časy příchodů, svačinek, obědů a spánku. Vše mezi tím se přizpůsobuje aktuálním potřebám dětí a většina času připadá na hraní. U všeho asistujeme, radíme, konejšíme i podporujeme v hlubším zkoumání té činnosti, která dítě zrovna zaujala.

Když děti nejsou soustředěné na samostatnou činnost, sezveme je do kroužku a provádíme výtvarné, hudební nebo pohybové lekce. Velkou výhodou je v tomto personální kapacita jeslí Malvína, kdy o max. 20 dětí pečují 4 tety – dovoluje nám to rozdělit se, některé děti zabavit skupinovou činností a jiné nechat si hrát samostatně.

<20
dětí
4
tety

S dětmi pak pracujeme v časových blocích, po které jsou schopné udržet pozornost. Učíme je například první říkanky a tanečky, čímž trénujeme motoriku, paměť a práci ve skupině. Co všechno dítě za den zvládlo, se dozvíte každý den v písemném reportu při odchodu z jesliček 🙂

Děti v jeslích také poznávají první pravidla socializace a navazují úplně první přátelství. To vše je připravuje na přechod do školky, který je pak pro ně plynulejší a výuku zpravidla zvládají o dost snáze.

Nadstandardní služby

V Malvíně je velmi důležitá spolupráce s rodiči, děti pak dělají ty největší pokroky. Kromě písemného reportu a diskuse při odchodu z jesliček proto každé dva měsíce pořádáme i společné výtvarné herny dětí s rodiči.

K dispozici je vám Sleeping koučka, která pomáhá sestavit spánkový plán a radí, jak zajistit harmonické usínání. Motorický vývoj dětí konzultujeme s fyzioterapeutkou, výchovná specifika se speciální pedagožkou. Více se dočtete v sekci Náš tým.

Denní program jesliček

Denní program vypadá pro všechny třídy podobně, ale samozřejmě se velmi liší v komplexnosti a náročnosti všech úkolů vzhledem k věku.

Denní doba

Co děti čeká?

08:00 – 08:50

Příchod dětí, volná hra, ranní kruh, ranní protažení

9:00 – 09:30

Hygiena, dopolední svačina

9:30 – 10:00

Vzdělávací program, rozvoj smyslového vnímání, jemné i hrubé motoriky, slovní zásoba, písničky a básničky, vnímání rytmiky, procvičování paměti a logického myšlení, poznávání barev, úchopových schopností a koordinace pohybu, samostatnosti

10:00 – 12:00

Pobyt venku, hry

12:00 – 12:30

Hygiena, oběd

12:30 – 13:00

Konec dopolední docházky

13:00 – 15:00

Odpočinek, spánek

15:00 – 15:30

Hygiena, odpolední svačina, konec celodenní docházky

15:30 – 17:30

Volná hra, pobyt venku, konec celodenní docházky Plus