Hlavní stránka / Školka

V týmu dokážeš víc!

Naše klasická školková třída je určená pro děti mezi 3 až 4,5 roky života. Teď už moc dobře ví, jak hezky pozdravit a že si mají umýt před jídlem ručičky. Je čas na větší dovednosti!

Zkušené pedagožky si začínají všímat, v čem které dítě vyniká, a postupně v dětech tuto lásku k hudbě, malování nebo třeba stavění z kostek podporují. Možná právě tady zažehnou kariéru slavné houslistky, nadaného grafika nebo světoznámé architektky.

Vždy dvě učitelky a asistent dávají dětem každý den kreativní úkoly a podporují jejich fantazii. Pomocí her a příběhů pomáhají dětem najít místo v jejich mikrosvětě a nastavit sebedůvěru, kterou jednou budou potřebovat v reálném životě.

Tím nejdůležitějším úkolem je ale v tomto období ukázat dětem, jak vzájemně spolupracovat, být k sobě zdvořilí a pomáhat si. A dělat si tak nové kamarády. Jen tak z dětí nevyrostou sólisti, kteří budou bojovat se světem, ale týmoví hráči. Jsou to důležité základy do třídy předškoláků a následně i do školy.

Výrazně nám při tom pomáhá sport. Děti v tomto věku milují pohyb a poprvé se setkávají s tím, že může mít i pravidla. Energii věnovanou do této doby jen radostnému hopkání najednou využívají pro soutěžení, cvičení motoriky a učení se pravidlům fair play.

V našem pedagogickém týmu proto vždy najdete jednoho sportovce, který v dětech radost z pohybu podporuje a vede je správným směrem. Aktuálně je jím Sheldon, rodilý mluvčí v jazyce angličtina, který je zároveň hráčem rugby dokonce za náš národní tým. Lepšího asistenta si ani nejde představit!

KDO JE KDO

Paní učitelky

Každou třídu vedou dvě vystudované a především zkušené pedagožky, které mají za úkol připravit děti na první třídu formou her i náročnějších úkolů. Rozvíjí jejich emoční stránku, motoriku i socializaci ve skupině. K dětem jsou mimořádně přátelské, ale zároveň jim ukazují pravidla, se kterými se budou setkávat po zbytek života.

Asistent pedagoga

Je pomocník našich šikovných pedagogů, který se významnou měrou podílí na vzdělávacím procesu. Je vždy nablízku a pomáhá se všemi drobnostmi denního života. Pracuje na základě pokynů učitelek, pomáhá dětem se speciálními vzdělávacími potřebami tak i s dětem nadaným.

Dvojjazyčný asistent

V celé školce máme mnoho dětí s odlišným mateřským jazykem, které ovládají češtinu na různých úrovních, nebo dokonce vůbec. Proto jsme vytvořili funkci dvojjazyčného asistenta, který pomáhá, aby se dítě necítilo osamělé nebo dezorientované. Mluví přímo jazykem dítěte, nebo zajišťuje porozumění jinou formou – třeba pomocí komunikačních kartiček.

Denní program třídy

Denní program vypadá pro všechny třídy podobně, ale samozřejmě se velmi liší v komplexnosti a náročnosti všech úkolů vzhledem k věku.

Denní doba

Co děti čeká?

08:00 – 08:50

Příchod dětí, volná hra, individuální činnosti pro rozvoj dítěte, didaktické hry, grafomotorika, rozvoj smyslového vnímání, jemné i hrubé motoriky, prosociální chování, vyjadřování, slovní zásoba, vnímání rytmiky, procvičování paměti a logického myšlení, úchopových schopností a koordinace pohybu

9:00 – 09:30

Pitný režim, pohybové činnosti, komunitní kruh, logopedická, hlasová a dechová rozcvička

9:30 – 10:00

Dopolední svačina, hygiena

10:00 – 10:30

Vzdělávací činnost zaměřená na předškolní přípravu

10:30 – 12:30

Pobyt venku

12:30 – 13:00

Oběd, hygiena

13:00 – 13:30

Konec dopolední docházky

13:00 – 14:45

Odpočinek, spánek

14:45 – 15:15

Odpolední svačina, hygiena

15:15 – 16:00

Odpolední program dle rozvrhu, konec celodenní docházky

16:00 – 18:00

Volná hra, konec celodenní docházky Plus